icon
Termíny verejných tréningov |
Jeseň 2022 →

Certifikovaný

background-pattern

Bootcamp: I. Formovanie tímu

Scrum Mastership Bootcamp

I. Formovanie tímu

Pripravte Scrum Mastrov na samostatné naštartovanie nových agilných tímov, ktoré budú nielen poznať agilné praktiky, ale sa stanú tímami pripravenými na zmeny.

img
icon
Pre koho
Scrum Master, líder tímu, projektový manažér, líniový manažér, Product Owner.
icon
Trvanie
Celkovo 4,5 dňa. Celotýždenný workshop, alebo v blokoch 2 a 3 dni.
icon
Forma
Interaktívne onsite stretnutie.
Náš prístup

Scrum Mastership Bootcamp
Formovanie tímu

Naučíme Scrum Mastrov rozbiehať nové agilné tímy samostatne, bez potreby externých konzultantov. Agilný spôsob práce kladie vyššie nároky na kvalitu prípravy nového tímu. Tieto prístupy si vyžadujú vysokú mieru spolupráce, poznania sa na osobnej úrovni, zladení sa a nastavení základných pravidiel fungovania.

V bootcampe sa naučíte a aj pripravíte podklady potrebné pre samostatný štart nového agilného tímu. Získate tak skúsenosti, ktoré sme v ScrumDesk aplikovali pri rozbehu 100+ tímov.

Úroveň
Organizácia

Na úrovni spoločnosti vám pomôžeme pri zriadení riadenia a zmeny organizácie založenej na Value Streams na základe produktového portfólia, aby sme dosiahli rýchlejší čas uvedenia na trh, menej závislostí a plynulejšie riadenie vývoja produktu.

Zvyčajne sa prispôsobuje aj organizačná štruktúra, procesy a role.

Zavedenie SAFe bude v gescii transformačnej skupiny (tzv. LACE), s ktorou budú spolupracovať certifkovaní programoví konzultanti.

Úroveň
Portfólio, Programy, Produkty

Na úrovni Portfólia pomôže ScrumDesk mentor nastaviť portfóliové backlogy nevyhnutné pre vývoj zložitých produktov. Pomôžeme identifikovať iniciatívy, epiky, priorizovať ich, nastaviť procesy a nástroje, metriky a ceremoniály. Pomôžeme zapojiť zainteresovaných do agilnejšieho spôsobu práce.

Na úrovni Programu zosúladíme viacero produktov nevyhnutných pre dodanie väčšieho riešenia alebo produktu zostaveného z viacerých iných produktov.

Budeme mentorovať hlavných produktových vlastníkov/manažérov produktov pri príprave programového backlogu, priorizácii zložitých požiadaviek, plánovaní a vyhodnocovaní stavu programu.

Na úrovni Produktu sa zameriavame na vývoj produktov viacerými tímami alebo dodávateľmi. Navrhneme a implementujeme ceremónie na zvýšenie zosúladenia viacerých tímov, pripravíme požiadavky správne, vizualizujeme závislosti, pomôžeme s plánovaním, vykonávaním a riadením vývoja takýchto produktov.

Ako to
prebieha

SAFe transformácia prebieha ako agilný projekt. 

Pracuje na nej váš interný tím (tzv. LACE tím) so skupinou ScrumDesk konzultantov, ktorí budú aktívne zapojení do procesu zmeny.

Budeme pracovať s backlogom SAFe transformácie. Nastavíme spolu ciele transformácie a vyberieme najdôležitejšie problémy organizácie.

Budeme plánovať štvrťročné aj dvojtýždenné iterácie. Budeme sa pravidelne stretávať ohľadom realizácie. Budeme transparentne komunikovať s ľuďmi, ktorých sa transformácia dotkne.

roadmap
Tatra banka
Telekom
Scheidt and Bachmann

Program

Modul

Spoznať

Spoznajte seba aj iných. Pochopíte techniky pre zmapovanie členov tímu, ich obáv, očakávaní a osobných postojov k zmene.

Pomôžeme nájsť roadmapu zavádzania agilného spôsobu práce vo vašom tíme.

Spoznáte techniky mapovania zákazníkov, sponzorov a stakeholderov. Pripravíte sa na ich priorizáciu a vytvoríte si plán komunikácie s nimi.

Modul

Scrum

Naučíte sami seba edukovať agilné princípy a Scrum vo vašej organizácii. V simulácii zažijete čo máte pripraviť v produktovej definícii, ako vytvoriť správny produktový backlog a priorizovať ho. Ukážeme vám správne delenie požiadaviek a písanie User Stories s akceptačnými kritériami.

Správne naplánujete sprint a pripravíte aj vzorový review sprintu. A pridíme aj tipy na zmysluplnú a profesionálne pripravenú retrospektívu.

To celé zábavnou formou. Tvorbou reálneho produktu v skupine. Tak, aby ste vedeli naučiť aj váš tím.

Modul

Ceremónie a praktiky

Spoznáte antivzory správania ľudí sa na denných standupoch a spôsob ich riešenia.

Naučíte sa analyzovať Kanban tabuľu a nájsť jednoduché zlepšenia procesu s výrazným dopadom na transparentnosť a kvalitu výsledku.

Prejdeme si situácie, ktoré vám našepkáva burn down graf a ako sa im vyhnúť.

Spolu zanalyzujeme vaše metriky. Vyskúšate si aj vplyv spätnej väzby s metrikami na zlepšenie spolupráce a dodávky.

Modul

Tím

Pomocou prípadových štúdií spoznáte chyby vášho tímu.

Identifikujete mieru dysfunkcií vášho tímu a následne vám cielene odporučíme čo by ste s tímom mohli spraviť pre odstránenie dysfunkcií.

Pomôžeme vám pripraviť roadmapu zavádzania zmien v tíme, aby ste z bootcampu odišli s konkrétnymi akčnými krokmi pre posilnenie tímu.

Modul

Aktívne počúvanie

Posledný deň spoznáte prakticky aktívne počúvanie. Naučíte sa vnímať prostredie, správanie, zvyky aj kultúrne modely členov tímu. Zamyslíte sa ako podnietiť hlbšiu komunikáciu a porozumenie v tíme.

Naviac

Získate

Na bootcampe získate podrobné agendy a tipy pre vedenie Scrum ceremónií.

Odnesiete si aj kontrolné zoznamy pre Scrum Mastra, s ktorými budete istejší v Scrum ceremóniách.

A k tomu dostanete šablóny, návody a mindfullness otázky pre zamyslenie sa pred ceremóniami a aktivitami Scrum Mastra.

Najlepší vzdelávací bootcamp o Scrum Mastershipe, ktorý som absolvovala. Výrazne ma posunul v pochopení čo mám ako Scrum Master skutočne robiť a ako sa stať hodnotnou súčasťou organizácie.

Ďalší rozvoj Scrum Mastrov

Články pre Scrum Mastrov

Daily stand-up dobre VIII – Online prostredie

Daily stand-up dobre VIII – Online prostredie

Distribuovanosť tímu sa označuje často ako obmedzenie agility. Nemusí to ale platiť pre daily stand-up....

Daily stand-up dobre V – Prítomnost manažéra

Daily stand-up dobre V – Prítomnost manažéra

Ako sa správať počas stand-upu ako manažér? Mám byť scrum mastrom?...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme